Privacy

Privacybeleid Pianore – Play your passion

Als ondernemer zijn we verplicht klanten of bezoekers van onze winkel en onze website duidelijk te laten weten welke privacy(gevoelige) gegevens we verzamelen en voor welk doel om te voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Bij Pianore – Play your passion doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn en nooit worden misbruikt. Om onze dienstverlening en uw ervaring te verbeteren, verzamelen wij gegevens via de Pianore – Play your passion website (www.pianore.eu) en bij de verkooptransacties in onze winkel.
We beschermen die gegevens zorgvuldig en gaan er discreet mee om.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw privacy staat bij ons op de eerste plaats!

Bij Pianore – Play your passion zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd en nooit worden misbruikt.
In ons privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we deze gebruiken en de procedures die we hanteren om uw privacy te beschermen. Het beleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website en bij de verkooptransacties in onze winkel.
Ook leggen we uit hoe wij toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken, hoe u uw persoonsgegevens kunt wijzigen of toestemming kunt intrekken.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Door uw persoonsgegevens met ons te delen en door gebruik te blijven maken van onze website en verbonden producten, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en daarmee akkoord bent gegaan.
Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de persoonsgegevens die we van u verzamelen en zijn transparant in de manier waarop we daarmee omgaan.
In dit privacybeleid bedoelen wij met ” Pianore – Play your passion “, “ons”, “wij” of “onze” ons bedrijf Pianore – Play your passion, gevestigd in Apeldoorn.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over enig aspect van dit beleid of de manier waarop Pianore – Play your passion omgaat met uw persoonsgegevens of als u uw bezorgdheid over enig punt wilt bespreken, stuur dan een e-mail naar onze functionaris voor de gegevensbescherming: privacy@pianore.eu

Privacyprincipes

Privacyregels zijn gecompliceerd. We proberen ons privacybeleid zo duidelijk en toegankelijk mogelijk te maken. We hebben daarom in onze privacyprincipes hieronder samengevat hoe we bij Pianore – Play your passion met uw persoonsgegevens omgaan. Uit deze principes blijkt onze toewijding aan de bescherming van uw privacy en de correcte behandeling van uw persoonsgegevens, zoals u dat zou verwachten:

We vragen u alleen naar persoonsgegevens die we nodig hebben voor de levering van onze diensten, producten en de ervaringen die onze klanten verwachten.
We zorgen dat uw persoonsgegevens altijd beveiligd en beschermd zijn.
We zijn eerlijk en open over de manier waarop we de persoonsgegevens gebruiken die wij van u hebben.
We gebruiken uw persoonsgegevens altijd alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons hebt toevertrouwd.
We verkopen uw gegevens nooit en delen deze alleen wanneer u ons daarom vraagt.
Wij respecteren uw keuzes en informeren u als er belangrijke veranderingen zijn die van invloed zijn op de persoonsgegevens die wij van u hebben of de manier waarop we deze gebruiken.
We nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de persoonsgegevens die we over u bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De belangrijkste reden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is de levering en verbetering van onze diensten, producten en de ervaringen die u en onze klanten van ons verwachten.
Met het oog op uw privacy en de bescherming van uw gegevens definiëren wij persoonsgegevens als informatie die kan worden gebruikt om de identiteit van u of een andere persoon vast te stellen.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u uit informatie die u met ons deelt.
We verzamelen persoonsgegevens die u deelt met ons als u contact met ons opneemt of communiceert met ons via onze website, e-mail, telefoon of anderszins.
U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken of ons vragen om bepaalde gegevens die u al met ons gedeeld hebt te verwijderen. In dat geval bent u wellicht misschien niet in staat om onze producten en diensten volledig te benutten.

U kunt bijvoorbeeld informatie aan ons geven als u contact opneemt met onze klantenservice of een bestelling plaatst, of kiest voor betaling in termijnen of uw garantie registreert of een formulier invult. Door deze interacties kunt u met ons de volgende gegevens delen: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalings- en identiteitsgegevens.
Alleen bij transacties over aankoop van producten en diensten wordt de informatie die u met ons deelt vastgelegd in een klantendossier.
U kunt ook gegevens van andere mensen met ons delen, bijvoorbeeld als u een Pianore – Play your passion-product hebt gekocht voor die andere persoon of als u namens die andere informatie opvraagt of een formulier invult. In die gevallen moet u bij die persoon nagaan of deze ermee akkoord gaat dat u deze informatie met ons deelt en dat wij die informatie gebruiken overeenkomstig dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is geëvalueerd, bijgewerkt en gepubliceerd in mei.

Contact opnemen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of als u uw bezorgdheid wilt uiten met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, stuur dan een e-mail naar onze functionaris voor de gegevensbescherming: privacy@pianore.eu.
We nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u nadat u met ons hebt gesproken niet tevreden bent over ons antwoord, dan kunt u contact opnemen met de relevante toezichthouder of instantie die verantwoordelijk is voor de afhandeling van klachten over het gebruik van persoonsgegevens.

“Follow your passion, and start playing”

Het ontstaan van Pianore – play your passion, ligt in de liefde
voor pianomuziek en de schoonheid van de piano.

CONTACT