Disclaimer

DISCLAIMER

Vrijwaring en privacy:

Verkoop, levering, betaling en garantie
Van toepassing zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB) bestaande uit zestien artikelen, gedeponeerd d.d. 12 juni 2007 ter Griffie van de Rechtbank te Dordrecht onder aktenummer AL 14/2007

Website:

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld door Pianore – Play your passion. Ondanks de constante zorg en aandacht die Pianore – Play your passion aan de inhoud van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Pianore – Play your passion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde of geïndexeerde informatie.

Pianore – Play your passion sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website het gebruik van informatie van deze website de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Informatie zoals die is weergegeven op de site kan zonder enige kennisgeving te allen tijde met onmiddellijke ingang worden gewijzigd. Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Productafbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van het werkelijke product. Video’s en geluidsfragmenten zullen nooit een werkelijke weergave zijn door kwaliteitsverlies bij de opname, verwerking en weergave van het audiomateriaal. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Pianore – Play your passion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Alle teksten, foto’s en andere informatie die via deze website wordt verstrekt, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – intellectueel eigendom van Pianore – Play your passion en mogen niet zonder onze vooraf verkregen schriftelijke toestemming door anderen worden overgenomen, gekopieerd of verspreid.
Met het bezoeken van deze website aanvaard je wat in deze disclaimer is bepaald.

E-mail / nieuwsbrief

De informatie uit onze e-mails is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer dit bericht niet voor jou bestemd is, dan verzoeken we je vriendelijk dit door te geven aan de afzender van deze e-mail. Wij verzoeken je vervolgens deze e-mail te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand anders kenbaar te maken. We danken je bij voorbaat voor je discretie.

Prijzen

E-mail met bestelinformatie wordt gemaakt door de webshop robot. Er kunnen GEEN rechten aan de op de website en in deze e-mail genoemde informatie en/of prijzen worden ontleend! Pianore – Play your passion besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze webshop en nieuwsbrief gepubliceerde data en prijzen. Druk-, zet- of programmeerfouten of onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (21% BTW).

“Follow your passion, and start playing”

Het ontstaan van Pianore – play your passion, ligt in de liefde
voor pianomuziek en de schoonheid van de piano.

CONTACT