CJP actievoorwaarden

Voorwaarden CJP-pianoactie

 1. De “CJP-pianoactie”, (hierna: de Actie) wordt in samenwerking met CJP aangeboden door: Pianore – Play your passion, gevestigd in Veenendaal (hierna: Pianore).
 2. De Actie is geldig van 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017 en is uitsluitend geldig voor de Cardhouders van Cultureel Jongeren Paspoort (hierna: CJP)  en op www.pianore.nl
 3. Tijdens de actieperiode geldt het volgende exclusieve aanbod:
  – Piano: Doutreligne Concerto 133; of
  – Vleugel: Doutreligne Salon 178
  – Digitale piano: Yamaha CLP-585 in combinatie met een jaar gratis pianoles
  – Inclusief gratis bijbehorende piano- of vleugelbank
  – Inclusief 5 jaar garantie
  – Inclusief gratis thuisbezorgd
  – 1 jaar gratis lidmaatschap op Pianore MemberClub t.w. van € 5,– p.m., met maandelijks gratis nieuwe muziek, kortingen op bijzondere evenementen en concerten, extra MemberClub korting (tot 10%) op accessoires.
  Deze aanbieding is uitsluitend geldig in combinatie met een geldige CJP-pas.
 4. Voor de digitale piano met pianoles geldt de volgende aanvullende voorwaarde: Pianoles kan naar keuze door elke pianodocent worden gegeven. Als basis gelden 30 lessen van 30 minuten, met een maximum van € 800,– en zullen vooraf aan de pianodocent worden uitgekeerd. De docent dient hiervoor een factuur in te dienen bij Pianore op het emailadres: pianoles@pianore.nl. De factuur dient overeenkomstig de tarieven van de betreffende docent te zijn. Pianore controleert de factuur. In plaats van les door een pianodocent kan ook voor een digitaal lespakket gekozen worden. Licentie kan worden opgevraagd via pianoles@pianore.nl.
 5. Pianore behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.pianore.nl.
 6. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 7. Deze Actie is uitsluitend geldig bij aankoop via CJP
 8. De aanschaf voor een particulier wordt gefinancierd via bemiddeling door A-Krediet uit Ede. A-Krediet heeft te allen tijde telefonisch contact met de klant. De maximale periode is 10 jaar. De rekenvoorbeelden voor deze Actie is 10 jaar. Optioneel kan onderhoud worden meegenomen. In overleg kan voor een kortere periode gekozen worden. Wel wordt er op gelet dat het te financieren bedrag verantwoord is. Daarom wordt er voordat er een financiering wordt verleend gekeken naar onder andere de inkomsten, uitgaven, woonsituatie en de huwelijkse staat van de klant. Ook wordt er aan BKR (Bureau Krediet Registratie) in Tiel informatie opgevraagd. Zo wordt voorkomen dat er financiële problemen kunnen ontstaan en de lening niet meer kan worden terug betaald.
 9. De zakelijke aanschaf wordt gefinancierd via bemiddeling door ABCFinance uit Eindhoven. ABCFinance heeft te allen tijde telefonisch contact met de klant. De maximale periode is  5 jaar en op basis van operational lease. De rekenvoorbeelden voor deze Actie zijn gebaseerd op 5 jaar, inclusief het onderhoud, stemming en garantie. In overleg kan voor een kortere periode gekozen worden. Wel wordt er op gelet dat het te financieren bedrag verantwoord is. Mogelijk kunnen hiervoor financiële gegevens worden opgevraagd.
 10. Wanneer de betalingsverplichting die voortvloeit uit de aangegane financiering kan de gefinancierde piano onder voorwaarden worden teruggegeven. De waarde van de piano wordt verrekend met het nog openstaande financieringsbedrag. Een eventueel tekort komt voor rekening van de klant. De volgende restitutiepercentages zijn van toepassing:
  – Na 1 jaar 80%
  – Na 2 jaar 60%
  – Na 3 jaar 40%
  – Na 4 jaar 20%
  – Na 5 jaar en verder 10%.
  Op pianoles wordt geen restitutie verleend.

Pianore behoudt het voorrecht indien de omstandigheden dit noodzaken van deze percentages af te wijken. Controle van de technische staat van de piano vindt altijd plaats.

 • Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige Actie van toepassing is, handelt Pianore in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Pianore is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van Pianore.
 • In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze Actie dan kunt u contact opnemen met Pianore (0621 175 553) of mailen naar cjp@pianore.nl
 • Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.
 • Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.pianore.nl

“Follow your passion, and start playing”

Het ontstaan van Pianore – play your passion, ligt in de liefde
voor pianomuziek en de schoonheid van de piano.

CONTACT